اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِيهَا طَوِيلا

۵۰ دستاورد مهم ناجا در انقلاب اسلامی/ تکیه بر درون از مهمترین عوامل پیشرفت در ناجا

چهل سال انقلاب،چهل سال افتخار/ گفتگوی تفصیلی بسیج با سردار عزیزی:
۵۰ دستاورد مهم ناجا در انقلاب اسلامی/ تکیه بر درون از مهمترین عوامل پیشرفت در ناجا
فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مدد قابلیت های درونی،انگیزه،روحیه ومدیریت جهادی وروزامدبابکارگیری ظرفیت ها وراهکار های میان بر در راستای دست یابی به قله های اقتداروپیشرفت ونیل به”پلیس تراز انقلاب اسلامی”،هم اینک بااستاندارنمودن ساختارسازمانی ومنابع انسانی خود،متناسب بااصول وآموزه های اسلامی وانقلابی ومقتضیات حرفه ای وتخصصی توین،حضور یک نیروی مقتدر وبرخورداری ازآمادگی های سرشار واطمینان آفرین برای صیانت ازامنیت وآرامش درصحنه زندگی را تثبیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ به یقین نیروى انتظامى جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکى از نهادهاى مهم و بنیادین اجتماعى و امنیتى داراى وظائف و مأموریت‏هاى خطیرى در فرایند تأمین امنیت پایدار و همه‏جانبه و مراقبت از آن است. پلیس، امروز مظهر و نهاد عدالت و مبارزه با ظلم، قانون‏گریزى و تجاوز به حقوق دیگران است.

در ادامه گزارشات چهل سال انقلاب،چهل سال افتخار با رویکرد دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی گفتگویی تفصیلی با سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی استان مرکزی داشتیم که در ادامه می آید:

سردار عزیزی در ابتدای سخنان خود گفت: چهلمین سال عمر مبارک جمهوری اسلامی راباید سال بعثت دولت ساز انقلاب بزرگ اسلامی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه دانست.انقلاب اسلامی متولدبهمن۱۳۵۷هجری شمسی است که براساس اعتراف تاریخ به جز در دوران رسول خدا(ص)وجایگزین خلف اویعنی امام علی(ع)نمونه آن در هیچ دوره ای ازتاریخ دیده نشده؛حکومت اسلامی ایران دستاورد مبارزه بی امان فرستادگان الهی دراعصار گذشته است.سیمای چهل ساله نیروی انتظامی چه هنگامی که نیروهای آن همرنگ وهم لباس نشده بودند ودر اجتماعاتی به نام شهربانی،ژاندارمری وکمیته های انقلاب فعالیت میکردند به ویژه پس از یکپارچگی آنها که در ابتدای سال۱۳۷۰ هجری شمسی اتفاق افتاد،سرشار ازتحول وحرکت های سازنده است.

وی افزود: واقعیت های عینی وتجربه شده درچهلمین سال انقلاب اسلامی،بیانگر این حقیقت است که منظومه دفاعی وامنیتی کشور به ویژه نیروی مقتدروغیرتمند انتظامی دریک هماهنگی،هم آوایی وهمکاری مشهود وکم نظیر،ظرفیت های لازم وکارآمدبرای تامین امنیت ملی وانظباط اجتماعی وحاکمیت قانون درجامعه رافراهم وتحکیم بخشیده اند.مشارکت مجاهدانه وشجاعانه نیروی انتظامی درمقابله باتهدیدات مرزی ناشی از سناریو های ضد امنیتی گروهک های تروریستی واشرارتحت حمایت وفرماندهی سازمان های جاسوسی دشمن وبرخوردقاطعانه بامفسدان،قانون گریزان،آشوب طلبان،تهدیدگران سلامت اخلاقی جامعه به ویژه نسل جوان وبرهم زنندگان آرامش عمومی ازواقعیات انکارناپذیری است که باجلوه گری های خود،بابرانگیختن تحسین وقدرشناسی مردم،ارتقای احساس امنیت درکشور را رقم زده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مدد قابلیت های درونی،انگیزه،روحیه ومدیریت جهادی وروزامدبابکارگیری ظرفیت ها وراهکار های میان بر در راستای دست یابی به قله های اقتداروپیشرفت ونیل به”پلیس تراز انقلاب اسلامی”،هم اینک بااستاندارنمودن ساختارسازمانی ومنابع انسانی خود،متناسب بااصول وآموزه های اسلامی وانقلابی ومقتضیات حرفه ای وتخصصی توین،حضور یک نیروی مقتدر وبرخورداری ازآمادگی های سرشار واطمینان آفرین برای صیانت ازامنیت وآرامش درصحنه زندگی را تثبیت کرده است.

وی افزود: دورانهایی سراسرپیشرفت وازخودگدشتگی به شکلی که درنگاهی فراسازمانی می توات به همراهی پیوسته آن بافرازوفرودهای نظام اسلامی وبه جان خریدن سختی های آن دردفاع از ارزش هاومقابله با معاندان ودشمنانش در بخش های فرهنگی،اخلاقی،امنیتی ودفاعی سخن گفته ودرنگاهی درون سازمانی به بالندگی،تعالی درعرصه های علمی،حرفه ای،ساختاری وابزاری اشاره کرد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: باارزشترین وبهترین سند برای حقانیت این پیشرفت کلام حکیمانه رهبرمعظم انقلاب دردیدار اخیرشان بافرماندهان نیروی انتطامی است که فرمودند:”بحمدلله نیروی انتظامی تحرک خوبی داشته است وجلورفته است.این جلو رفتن بایدادامه پیداکند”؛بیانات ایشان می تواند اینگونه تفسیرشود که نیروی انتظامی درگذشته ای نه چندان دور موفقیت های خوبی داشته توانسته است به اهداف بلندمدت وکوتاه مدت خود دست پیدا کند.

وی افزود: لیکن این پیشرفت ها برای رساندن این سازمان به جایگاه وتراز انقلاب وجمهوری اسلامی کافی نبوده وبایستی بدون هیچگونه توقفی به انتظارات نظم اسلامی وفرماندهی معظم کل قواومردم عزیزکشورمان درابعاد ساختاری-انسانی-ابزاری وازهمه مهمتر اخلاقی ورفتاری پاسخ مثبت داده وآینده ای متعالی را هدفگیری نماید.این جایگاه باتمامی دستاوردهایش می تواندمطلعی محکم برای برداشتن گام هایی اساسی وهدفمند درآینده باشد برهمین اساس کوشش خواهدشد همزمان باچهل سالگی تولدنیروی انتطامی به تحولات علمی-معرفتی-رفتاری-پژوهشی-حرفه ای-ساختاری-ابزاری-انسانی-اجتماعی-انتظامی-امنیتی-ترافیکی-عملیاتی-اطلاعاتی-دفاعی-سایبری-بین المللی این نهادمقدس دریک نگاه مقایسه ای باپلیس قبل ازانقلاب وهمچنین بهره گیری ازالگوهای دینی واخلاقی درآینده اشاره گردد‌.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان داشت: سازمان نیروی انتظامی یکی از سازمان های مهم وتاثیر گذار درجامعه است که همواره درمعرض تغییرات محیطی است واین تغییرات فشارهایی رابراین سازمات تحمیل می کندومسائلی را برای این سازمان به وجود می آورد.نیروی انتظامی مانند سایرسازمان ها برای اینکه بتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد بادو مسئله مهم روبه رواست:

وی با اشاره به مسئله اول گفت:آنکه چگونه سازمان راتوسعه دهند که به طور مطلوب تروبهتری بتواند با تغییرات وتحولات محیطی هماهنگ ومنطبق شود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با توضیح مسئله دوم تصریح کرد:آنکه چگونه منابع انسانی سازمان ،به عنوان راهبردی ترین منابع سازمانی راهدایت ورهبری نماید که ضمن تحقق اهداف سازمان،اهداف ونیازهای کارکنان نیز تامین شود؟

وی افزود: وقوع انقلاب اسلامی،جنگ تحمیلی ودفاع مقدس،دوران سازندگی کشور،دوران توسعه سیاسی ودر دهه چهارم،دوران تثبیت وپیشرفت های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درعرصه های علوم پیشرفته دنیا وجهش به سمت سکوهای بالاتر نسبت به منطقه وجهان،فشارهای دولت های استکباری،دوستی های کشورهای همسایه ودهها عامل دیگر،موجبات تغییرات اجتماعی رافراهم ساخته است.بدیهی وطبیعیاست که پلیس درچنین شرایطی باید خود رامتحول ساخته وساختارخود را باتغییرات بنیادین،متفکرانه،خلاقانه،اندیشمندانه والبته باطراحی وبرنامه ریزی نوین تغییردهد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: سازمان پلیس،درتمامی نظام های نوین وسنتی درپاسخگویی به مطالبات اساسی سه گانه تامین(استقرار)امنیت،برقراری وحفظ نظم عمومی وارائه خدمات انتظامی،قابل توضیح وتبیین است.بااین تاکید که تنها نسبت وسهم هریک ازمطالبات سه گانه،ممکن است در ادوارمختلف وبانظام های گوناگون،باهم متفاوت باشند.بدیهی است سازمان پلیس برای پاسخ گویی با مطالبات مذکور متناسب بادانش،تکنولوژی،شرایط وملزومات محیط پیرامونی درون سازمانی وبرون سازمانی،بااتخاذ رویکردهای مناسب برای تحقق راهبردهاو دستیابی به اهداف واقدام می نماید.درحال حاضر،ادعااین است که رویکرد جامعه محوری درشرایط کنونی بالحاظ نمودن همه مزیت هاومحدودیت های شناسایی شده،مناسب ترین راهبرد برای نیل به مطلوب های سازمانی،تشخیص داده شده است.

دوره های پلیس:

وی ادامه داد: جامعه،همگام باتغییر نیاز های خود،روش هایش رابرای”حفظ آرامش ونظم” تغییرمی دهد.پلیس تارسیدن به این جامعه محوری،سه دوره استراتژیک اداره امور پلیسی راطی کرده است،که عبارتند از:

۱-دوره سیاسی؛این دوره را دوره اجتماعی (مردم)ونیزدوره پلیس مردمی،حفظ نظم وانظباط باجهت دادن به جامعه،کنترل اهل محل ومانند آن عنوان کرده اند.ایور معتقداست که (اصطلاح پلیس مردمی،یک اصطلاح نامشخص براساس عقاید نامشخص است.عبارت پلیس مردمی،یک عقیده کاملا جامعی است که برروی یک هدف تاکیدمی کند:کاهش جرم وترس مردم…. .)

فرمانده انتظامی استان مرکزی در توضیح این مقطع گفت: این دوره،تاربع اول قرن بیستم ادامه یافت واین زمانی بود که ادارات پلیس درحال شکل گیری بودند.دراین دوره،پلیس پیوند نزدیکی باسیاست داشت.دراین دوره،انتصاب روسای پلیس باانگیزه های سیاسی وبه منظور حفظ منصوب کنندگان درجایگاه قدرت.صورت می گرفت.عدم کفایت وفسادپلیس،منجربه آغاز دوره دوم اداره امورپلیسی،یعنی دوره اصلاحات شد.

۲-دوره اصلاحات:تغییراساسی دراین دوره،تفکیک اداره امور پلیسی ازسیاست بود.باجداشدن اداره امور پلیسی ازسیاست،تغییری درتاکید برنقش پلیس به وجود امد.دراین زمان،شهروندان اداره امور پلیس را معادل مبارزه باجرم وجنایت می دانستند.پلیس،کارکردهایی از نوع خدمات اجتماعی را دارای مطلوبیت کمتری تلقی می کرد وتاحدامکان به آنها نمی پرداخت.در دوره اطلاحات،رابطه پلیس باجامعه مخدوم خود،ازلحاظ حرفه ای دور بود.

۳-دوره جامعه محوری:در دهه۱۹۸۰ بسیاری ازادارات پلیس،شروع به تجربه کردن افزایش مشارکت جامعه در”جنگ باجرم وجنایت”کردند.شهروندان می خواهند که پلیس علاوه بر بازداشت محرمان پس از وقوع جرم،برای جلوگیری ازوقوع جرم هم تلاشی بکنند.در دوره اداره امور پلیسی جامعه گرا،پلیس در پی برقراری مجدد یک رابطه نزدیک باجامعه بود.هم چنین درطول این دهه،دربسیاری از ادارات پلیس،علاوه برتوجه به رویکرد مساله محوری،پیشگیری ازوقوع جرم جایگزین مبارزه باجرم شد.در رویکرد جامعه محوری،تعامل مداوم میان ماموران پلیس،ساکنان وکسبه محل،نخستین گام در راه شناسایی مشکلات جامعه است.وقتی مردم جامعه درگیرمی شوند ودرمی یاندکه می توانند در بهبود کیفیت زندگی خود نقشی داشته باشند،حس نیت ایجادمیشود وپلیس ماموریتش را راحت تر انجام می دهد.

حوزه های تغییر وتحول درپلیس:

سردار عزیزی ادامه داد: تغییرات جامعه توین،مشکلات خاصی را پیش روی تشکیلات پلیسی قرار می دهد واین در شرایطی است که پلیس سنتی درکنار آمدن باتغییرشرایط اجتماعی،اقتصادی وسیاسی شهروندان موفق نبوده وبامشکلاتی مواجه بوده است افزایش شهرنشینی،بالارفتن سر سام آور نرخ(میزان) جرایم،تعییراساسی درساختارجمعیتی ووخامت اوضاع محلات فقرنشین،نمودهایی ازاین نابسامانی اجتماعی بودند.تغییردر سه حوزه عمده که از پیشروبودن این تحول خبرمی دهد عبارتنداز:پدیدآمدن پلیس جامعه محور،پیشرفت فناوری ولزوم حرفه ای شدن وپاسخگوبودت پلیس.مجموعه این سه پدیده،شیوه جدیدی از رهبری پلیس را ایجاب می کندکه درعمل قابلیت وامکان تسری درتمام رده های تشکیلات پلیس ازبالاترین مقام تاهمه سطوح اجرایی ونظارتی راداشته است.که دراین میان،بایدبیشترین اهمیت به مامورانی داده شود که درخیابان ها وسطح شهر،ازنزدیک با آحادمردم وسکنه محله ها،درتماس مستقیم باشند.

وی افزود: تاریخ تکامل پلیس رامی توان براساس تحول راهبردی از دوره پلیس سیاسی به دوره پلیس حرفه ای ودر ادامه پلیس جامعه محور ترسیم کرد.البته این نگاه باعث شده تابیش از۱۵۰سال فعالیت های پلیس مورد انتقاد قرار گیرد.چراکه انتخاب هرکدام ازاین سه دوره ومزایا ومعایب آن،همواره مورد بحث بوده است.

-پلیس جامعه محور:

فرمانده انتظامی استان مرکزی توضیح داد: رویکرد”پلیس جامعه محور”بیش ازهرچیز به افزایش نقش شهروندان درفعالیت های پلیسی اشاره داردواین ایده که پلیس می تواند به شکل موثری مسئولیت اصلی برای کنترل جرم رابرعهده بگیرد،رد شده است.درعوض، پلیس باید همکاری نزدیکی باشهروندان وانجمن ها داشته باشدتامشکلات را پس ازشناسایی،اولویت بندی کند و درجهت حل آن گام بردارد.ضمن اینکه درفعالیت پلیسی جامعه محور،همیشه حق باشهروند است.این مدل از ادارات پلیس می خواهد تاافسران وفرماندهان را برای مدت طولانی تربه نواحی جغرافیایی محل ناموریت خود بفرستد تاجوامع رابهتر بشناسند.در نهایت،تحت مدیریت مدل پلیس جامعه محور،هنجار هاوارزش ها به عنوان منابعی ازمشروعیت پلیس به قانون پی پیوندند.ساخت روابط مثبت بین جامعه وپلیس به عنوان یک هدف مهم ومعتبر ازفعالیت پلیسی شناخته می شود.

وی با اشاره به چندین دستاورد مهم ناجا افزود: تحقق اصل جامعه محوری در برقراری نظم وامنیت فردی وعمومی وتحول درنگاه پلیس به جامعه،لزوم تدوین راهبردها وبرنامه های کوتاه،میان وبلندمدت رامی طلبد تاناجا بتواند ازامکانات وظرفیت های ارزشمند مردمی دراین راستا بهره مند شوند.در ذیل به برخی از دستاوردهای ناجا درچهل سالگی انقلاب اشاره می گردد:

۱/۱.خدمات محرومیت زدایی وسازندگی درمناطق محروم(اجرای طرح رمضان الکریم،بسیج سازندگی و…)

۱/۲.خدمات مردم یاری(امداد درحوادث وبلایای طبیعی ومناسبت هاازجمله اربعین)

۱/۳.استیفای حقوق مرز نشینان(ترانزیت،تامین امنیت بازارچه های مرزی،خدمات قضایی به مرزنشینان دربرخی مناطق،برگرداندن دام مرز نشینان،آموزش تبیین قوانین ومقررات مرزی کشور مقابل به رانندگان ترانزیت،خدمات به کولبران مجازو…..)

۲-فعال کردن سامانه جامع خدمات پلیس های تخصصی

۱/۲.راهور

۲/۲.وظیفه عمومی

۲/۳.پلیس اطلاعات وامنیت عمومی

۳-دستاوردهای صنایع دفاعی

۳/۱.انواع خودروهای آب پاش،پرتاب گاز،صوت غالب،نور رعد،ایجادنویز،خودروهای فاتق وراتق،خودروهای ضدآنش حارق،یگان اسواران،تجهیزات باشگاه هوایی براق شامل چتربازی،پاراگلایدرو….

۳/۲.ادوات وماشین آلات سبک ونیمه سنگین دفاع مرزی،خودروهای یوز،نفربر،شناورهای دریابانی،تجهیزات اپتیکی والکترونیکی،انواع سلاح البسه فوق سردسیری،پوتین ضدمین،پهبادوکواتکوپتر،سامانه هوشمندتیرانداز

۳/۳.تجهیزات پشتیبانی عمومی:سرویس های بهداشتی سیار،پمپ بنزین سیار،دستگاه یخ ساز سیار،آشپزخانه سیار،پرینترهای سه بعدی،دستگاه اسلحه شور،تجهیزات آشپزخانه های نیمه صنعتی(تصویر)

۳/۴.تجهیزات پلیس پیشگیری:کشف وخنثی سازی بمب،خودروهای دیگ حمل بمب،ایستگاه سیارپلیس

۳/۵.تجهیزات پلیس مبارزه باموادمخدر:دستگاه های آشکارساز(Xrey چمدانی وخودرویی)،دستگاهBody skaner

۳/۶.تجهیزات فرماندهی هواناجا:انواع هواپیما،بالگرد،پهباد،جایرو پلن،کایت وتجهیزات مربوط به آن

۳/۷.تجهیزات معاونت بهداشت،امدادودرمان:انواع آمبولانس

۳/۸.انواع تجهیزات فاوایی

۳/۹.انواع تجهیزات مهندسی

۳/۱۰. تجهیزات پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی

۴-خدمات عمومی امداد ونجات اورژانس هوایی(بلاهای طبیعی،تصادفات جاده ای وبزرگراه ها….)

۵-درحوزه آزمایش سرزمینی؛ثبت اولین فرودگاه بین المللی پلیس در دنیا

۶-طراحی ومعماری پلیس آینده مرکز مطالعات راهبردی ناجا

۷-خدمات پلیس+۱۰

۸-تشکیل مرکز نظارت همگانی(۱۹۷)وارائه خدمات:رسیدگی به پیام های تلفنی وگزارش های حضوری مردم،رسیدگی به انواع گزارش های مردمی درقالب انتقاد،شکایت،پیشنهاد ودرخواست وتقدیر،ابزارهای ارتباطی بامردم

۹-سامانه های۱۹۷(کالسنتر،سیستم جامع وانبارداده)

۱۰-خدمات فوریتی۱۹۷درسراسرکشوربه اقشار مختلف جامعه

۱۱-انسدادمرزها:تمام مرزهای شرقی بااحداث کانال،خاکریز،احداث دیوارهای بتنی،سیم خاردار،نوارتراشیده و….مسدودشده وتحت کنترل می باشند.

۱۲-احداث وتقویت هنگهای مرزی وپاسگاه های دریابانی.

۱۳-ایجادزیرساختهای عمرانی(شامل جاده،پاسگاه،برجکها،آب،برق و..)

۱۴-تجهیزات وامکانات شامل:خودرو وموتورسیکلت های پیشرفته،سیستم های الکترو نیکی واپتیکی دوربین های دید درشب،روز وحرارتی،راهدار و…

۱۵-راه اندازی کمیته های هماهنگی امنیت دریانوردی.

۱۶-احداث تاسیسات مشترک مرزی ازجمله:سد،دروازه های مرزی،پل،بازارچه های مرزی و…

۱۷-تشدیدمبارزه باقاچاق وتجاوزات مرزی وسایرفعالیت های مهم درامور مرزی.

۱۸-سیرتطور در پلیس آگاهی(اسناد ومدارک) روندکشفیات جرم(مقایسه ای)

۱۹-مبارزه باقاچاق کالا وجرایم اقتصادی(طرح های عملیاتی)

۲۰-سیرتحولی مراکز فوریتی پلیس۱۱۰ درسراسرکشور

۲۱-آمایش سرزمینی(مراکزفوریتی پلیس ۱۱۰درکشور)

۲۲-نقش مراکز فوریتی پلیس۱۱۰دربهبود روش ها وارتقاء خدمات پلیس به مردم

۲۳-نقش مرکز نظارت همگانی در افزایش اعتماد شهروندان به پلیس

۲۴-اقدامات زیرساختی(جاده،پاسگاه،آب وبرق،اقدامات انسدادی و…)

۲۵-تجهیز وتقویت هنگ های مرزی وپایگاه های دریابانی

۲۶-رویکرد علمی وپژوهشی درفرماندهی مرزبانی

۲۷-روابط دیپلماتیک وبرگزاری رزمایش های تاکتیکی مشترک با مرزبانان کشورهای همسایه

۲۸-توسعه تجهیزات الکترونیکی واپتیکی وپایش آنلاین مرزها

۲۹-شناخت علمی ودقیق پدیده ها ومسائل اجتماعی درحوزه تعاملی وامنیت عمومی وانظباط اجتماعی وعلل وعوامل تهدیدکنتده امنیت روانی واجتماعی جامعه

۳۰-تلاش درجهت ارتقاء آگاهی وبسط فرهنگ خود کنترلی،قانون گرایی،انظباط وپیشگیری اجتماعی

۳۱-کمک به تعمیق بنیان های نظم وامنیت وحفظ آنها توسط اقدامات پلیس وتعاملات آن،ازطریق:ظرفیت سازی وایجاد فرصت همکاری بااقشار مختلف جامعه،دستگاه هاونهادهای دخیل درتولید ونگهداری نظم وامنیت اجتماعی بارویکرد جامعه محوری درناجا

۳۲-انجام مطالعات اجتماعی،درراستای شناخت پدیده های اجتماعی برای تعمیق بنیان های نظم وانظباط وامنیت اجتماعی

۳۳-تهیه برآورد ازموضوعات،پدیده ها،مسائل ومعضلات اجتماعی بابهره گیری از روش های علمی

۳۴-بررسی علل وعوامل تهدیدکننده امنیت روانی واجتماعی جامعه وبسترسازی برای جلوگیری از بروز آسیبها بااستفاده از انواع اقدامات آموزشی،علمی،فرهنگی واجتماعی

۳۵-افکارسنجی درقالب ماموریت ووظایف ذاتی ناجا ودر راستای آگاهی از آراء مردم وافکارعمومی نسبت به پلیس،وظایف ونحوه اجرای ماموریت ها وارزیابی عملکرد پلیس(سنجش نیازهای امنیتی وخدمات انتظامی مردم)

۳۶-بسترسازی مناسب برای کارکرد موثر معاونت های ماموریتی در راستای برقراری نظم وامنیت اجتماعی

۳۷-ایجادزمینه های ایجادارتباط باجامعه وتعامل پلیس بامردم به منظور جلب مشارکت های عمومی وبهره گیری ازتوانمندی های برون سازی(مردم وسازمان ها وتشکل های دولتی وغیردولتی)در راستای تحقق امنیت پایدار

۳۸-ظرفیت سازی،ایجاد فرصت مناسب برای همکاری اقشار مختلف اجتماع،سازمان های دولتی وتشکل های غیر دولتی به منظور برقراری نظم وامنیت

۳۹-مستندسازی پدیده ها وهنجارها وناهنجاری های اجتماعی تاثیرگذار برنظم وامنیت جامعه ازجمله:مسائل،آسیب ها،انحرافات وآشفتگی های اجتماعی ونیزثبت وقایع وحوادث مهم

۴۰-تحلیل محتوای اخباروگزارش های وسایل ارتباط جمعی داخلی به ویژه بخش حوادث ومطالب خارجی والقائات،شایعات وانحرافات عمومی مرتبط باماموریت ووظایف ناجا

۴۱-انجام اطلاع رسانی تاکتیکی وپوشش خبری ماموریت ها ونظارت برنحوه انعکاس مسائل ناجا درقالب ماموریت،وظایف ومصوبات ناجا در رسانه های جمعی

۴۲-فضاسازی،بسترسازی وانجام عملیات روانی ازطریق اقدامات رسانه ای و…درجهت پیشبرد اهداف وماموریتهای ناجا باهماهنگی مراجع زیربط

۴۳-سیاست گذاری،برنامه ریزی وانجام اقدامات متمرکز هنری وسینمایی در راستای تعمیق مباحث نظم وامنیت اجتماعی واخلاقی باهمکاری مبادی زیربط

۴۴-ارتقاء سطح اعتمادعمومی افرادجامعه در راستای تعامل پلیس بامردم

۴۵-سیاستگذاری وبرنامه ریزی در راستای ارائه خدمات مشاوره ای ومددکاراجتماعی(روانشناختی،خانواده،حقوقی،انتظامی و…)به منظور تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی.

۴۶-خدمات رسانی درحوزه راهنمایی ورانندگی:اعم ازتسهیل در امور عبور ومرور،صدور گواهی نامه،ارائه صورت وضعیت خلافی،عملیات پلاک گذاری،همراه پلیس،همکاری پلیس ومدارس،پلیس یاربسیجی و…

۴۷-عملیات ترافیکی

۴۸-طرح هاواقدامات شامل تدوین آیین نامه راهنمایی ورانندگی وتشدید مجازات متخلفان،سامانه جامع راهور،طرح ثبت نام غیرحضوری متقاضیان انواع گواهی نامه،تغییر در شیوه های آموزش وآزمون،استفاده ازتجهیزات وفناوری های جدید،طرح ملی تعویض پلاک خودروها،طرح برخوروباتخلفات اماکن(میادین)،طرح ساماندهی موتورسیکلت سواران،طرح شماره گذاری وسایل نقلیه در کارخانجات،طرح کنترل نامحسوس،اجرای طرح کمربند ایمنی،طرح یک مرحله ای رسیدگی به تصادفات.

۴۹-باتوجه به نیازهای جدیدجامعه به دریافت خدمات مختلف وبه هنگام وحرفه ای وهمچنین گستردگی وپیچیدگی این خدمات ووظایف،ضرورت تخصصی شدن آموزش ها وعلوم پلیسی در حوزه های گوناگون بیش ازحداحساس شد.ازاین رو درسال۱۳۸۰،دانشگاه علوم‌ انتظامی باهویتی علمی،تخصصی وستادی،طراحی وازمهرماه همان سال فعالیت دانشکده های تخصصی آن آغاز شد.

۵۰-تاسیس پلیس زن،تحولی شگرف درناجا

وی با اشاره به دستاورد مهم پلیس زن گفت: اگرچه در ارائه خدمت پلیسی،یک شیوه واحدونمونه پذیرفته شده جهانی وجود نداردبااین وجود،روند خدمت پلیسی باگرایش جامعه محوری از استقبال بیشتری برخوردار است.امروزه درپوشش نام ها وعناوین متعددومتنوع،ازقبیل:پلیس راهبردی،پلیس مسئله محور،پلیس محله وغیره،ادارات پلیس،به کاربردی کردن مفاهیم مرتبط باپلیس جامعه محور پرداخته اند،تابدین وسیله آرمان های گذشته رااحیا وباتدوین روش های جدید،هرچه بیشتر وبهتر،رضایت شهروندان وافرادجامعه تحت پوشش خودراجلب کنند.

-پلیس هوشمند(پیشرفت فناوری)

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: رویکرد(مبارزه حرفه ای باجرایم)بشدت برعملکردکنترل جرایم،استاندارهای حرفه ای وقانونی به عنوان منبعی برای مشروعیت پلیس وتکنیک های سنتی گشت خودرو،واکنش سریع وتحقیق های تکمیلی تاکید دارد.دراین مدل،پلیس به دنبال مسئولیت اساسی کنترل جرایم است.افسران پلیس افرادی حرفه ای باتکیه برفناوری وآموزش دانسته می شوند وفرماندهان پلیس در اداره دپارتمان های خود به دنبال استقلال حداکثری هستند.رویکرد(مبارزه راهبردی باجرایم)تاحدودی بسان مدل حرفه ای است که به آن اشاره شد وتنها دوتفاوت دارد؛دراین رویکرد تاثیرگذاری تاکتیک های سنتی پلیس زیرسوال رفته وتمرکز بیشتری روی انواع جرایم به غیرازجرایم معمول خیابانی است.این مدل راهبردی،برتکنیک های هدفداری همچون گشت جهت دار،نظارت برافراد،واکنش های ناهمسان وبرنامه های متخلفان سابقه دار تاکید دارد.همچنین نسبت به مدل مبارزه حرفه ای،توجه بیشتری به جرایم سازمان یافته،جرایم یقه سفیدها،قاچاق موادمخدر وسایرفعالیت های مجرمانه خاص دارد.رویکرد(مساله محور)به لحاظ مختلف بادومدل راهبردی وحرفه ای تفاوت دارد.این رویکرد،اهمیت مبحث کنترل جرم را تصدیق می کند وبرسایر عملکرد های پلیس،مثل کاهش ترس،حل منازعات وکنترل بی نظمی نیزتاکیددارد.رویکرد مساله محور،پلیس را وادار می کند تادرمورد فعالیت خودمفهوم سازی مجددی انجام دهدوازرسیدگی به حوادث واجرای قانون دورشودوبه سمت حل مساله وپیشگیری حرکت کند.این مدل،بیشترین اهمیت رابه جمع آوری وآنالیز اطلاعات به عنوان پایه ای برای شناسایی وحل مشکلات می دهد.

سردار عزیزی در پایان با اشاره به تهدیدات دشمنان خاطر نشان کرد: به فضل الهی نیروی انتظامی به عنوان یکی ازمظاهر برجسته مقتدر ملی وسپر پولادین امنیتی ایران اسلامی،درپرتو اندیشه های امامین انقلاب اسلامی وتکیه بر روحیه خود باوری،اعتناد به نفس وآمادگی های همه جانبه سازمانی وعملیاتی خود،باحضور مثال زدنی و هوشمندانه در میدان های بزرگ ماموریتی،نقشه ها وفتنه های طراحی شده توسط اتاق های فکر دشمن برای برهم زدن امنیت وآرامش کشور درچهل سالگی انقلاب راابتر ودرتعامل،هم افزایی وهماهنگی باسایر نیروهای حافظ امنیت ایران اسلامی هرگونه تهدید وخطر اردوگاه شیطان بزرگ وبدخواهان ملت راباپاسخ درخور وغیر قابل تصور مواجه خواهد ساخت.