اخبـــار
تاریخ انتشار: دو شنبه ١٨ دی ١٣٩٦

سالروز زمینی شدنت مبارک

به بهانه سالروزتولدزمینی شهیدحشمت الله جورقی

شهیدحشمت الله(عباس) جورقی در18 ماه سال1332درخیابان قائم مقام فراهانی اراک متولد شد.

به بهانه سالروزتولدزمینی شهیدحشمت الله جورقی

زندگی نامه

شهیدحشمت الله(عباس) جورقی در18 دی ماه سال1332درخیابان قائم مقام فراهانی اراک متولد شد.حشمت الله مقطع ابتدایی رادرمدرسه ابتدایی دهقان واقع درخیابان امام خمینی،کوچه سعدی،سپری کردواوورزشکاررشته باستانی بودودراین رشته موفقیت هایی نیزکسب کرده بود.حشمت الله در20 دی ماه 1360ازدواج کرد وصاحب فرزنددختری شد.اویک سال بعدازبه دنیاآمدن فرزندش در5/5/1365دربمباران شرکت آلمینیوم به درجه رفیع شهادت نایل آمد.ازخصوصیات شهید؛مردمی بودن ،رسیدگی به نیازمندان وفقرا،سرکشی به اقوام وفامیل ودستگیری ازآنان بود.درکارهای منزل همکاروهمیارهمسرخودودرخانه بسیارمهربان وخوشروبود.اوبه مادرخودبسیاررسیدگی وسرکشی می کرد.

خاطره ای ازابوالقاسم صورتگر(پسرعموی شهید)

من وحشمت الله پسرعموبودیم ،اززمانی که من میشناختمش،مدتی درس میخواندودراتوشویی هم کارمیکرد.دوران ابتدایی ،تابستان هابچه هامیرفتندسرکار.دردوران جوانی ،ورزشکارباستانی خوبی شد. اوبسیارمردمی بودبه دوست هاوفامیل هاسر می زد.هرکسی هرمشکلی داشت ، کمکش میکرد.یکی ازبچه هاکه می خواست ساختمان بخردپول نداشت حشمت الله ازحقوقش به اوداده بودتاسرپناهی برای زن وبچه اش درست کند.اگرکسی ازنظرمالی مشکل داشت اوبه آنهاکمک می کرد.

اهل نمازو هیئت وزیارت بود.روز عاشورابه سرش گل می مالیدوباپاهای پیاده تامشهدمیقان میرفت .این کارنذر هرساله حشمت الله بود.درراهپیمایی هاوتظاهرات شرکت می کرد.تظاهرات که می شدقالب یخ می خریدوداخل منبع می گذاشت،منبع آب رابالیوان پشت درخانه شان می گذاشت که هرکه می خواهدآب بخورد.

شهادت، گل خوشبو و معطری است که جز دست برگزیدگان خداوند در میان انسان‌ها، به آن نمی‌رسد.مقام معظم رهبری

مادران آسمانی/گزارش تصویری گزارش تصویری

مادران آسمانی/گزارش تصویری

» همزمان باسالروزولادت حضرت زهرا(س)درطرحی به نام مادران آسمانی،130دانش آموزبا130مادرشهیددیدارکردند.

آرشیو

عضویت در خبرنامه

نام کامل:
ایمیل:
تلفن همراه: