43 بازدید

چند اصطلاح جنگی

* اللهم ارزقنا ترکشاً قلیلا و مرخصیً کثیرا. * چه برداشتی از جبهه دارید؟ به خدا فقط یک جفت پوتین برداشتم. * کلوا و اشربوا حتی اذابلغت الحلقوم * دنیا دو روز است سه روز هم تو راهی، میشه پنج روز. * مادرم گفته همه چیز بخور جز تیر و ترکش (جواب پرخورها به دیگران) * آرپی جی نزن تو خاکریز ما (وسط حرف ما نیا) * چهره ترکش پسند(صورت نورانی) * موقعیت ننه(سنگر تدارکات که مثل خانه پدری به آدم می رسند) * رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند (در حال رد شدن از میان همسنگران، که دست و پای آنان را لگد می‌کند.)