32 بازدید

هفت‌سین جبهه‌ها یادش بخیر

جبهه‌ها هم در ایام عید حال و هوای خاصی پیدا می‌کرد. معمولاً اگر عملیاتی در کار نبود و اوضاع اجازه می‌داد، سفره هفت‌سینی چیده می‌شد: «سیم خاردار»، «سیم‌چین»، «سرنیزه»، «سیم تله» (تله سیمی شکل)، «سوزن اسلحه»، «سی چهار C4» (ماده منفجره)، «سیمینوف» (تفنگ نیمه‌اتوماتیک). رزمندگان از چند روز پیش از عید، به «سنگر تکانی» می‌پرداختند و عکس همراهان شهید خود را غبارروبی می‌کردند. تصاویر لبخندهای امام خمینی(ره) را به دیوارها نصب می‌کردند و لباس‌های خود را کف سنگر زیر پتوهای تاشده پهن می‌کردند تا صاف و مرتب شود. منبع: تبیان